Preview mùa giải 2021/22: Liverpool

Preview mùa giải 2021/22: Liverpool

Tổng quan2020/21 không phải một mùa giải thành công của Liverpool, dù họ vẫn đứng trong top 3. “Lữ đ