Nhà vô địch đã được lên kế hoạch ở Manchester City.

Nhà vô địch đã được lên kế hoạch bởi Manchester City.Sterling: Tôi đã xem một vé đến và đi từ Lisbon [Tema Klub Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 8 tháng 8: Vào sáng sớm ngày 8 tháng 8, Manchester City đã đánh bại Real Madrid 2-1, 4-2 với 4-2,4-2 Tổng số điểm được thăng cấp lên top Top trong Champions League. Trong quý, đối thủ của Manchester City sẽ là