paragame

paragame

Khai mạc ASEAN Paragames lần thứ 8【paragame】:Ngày 3-12, Đại hội thể thao người khuyết tật khu vực Đô