Hoàng Đức: “Tôi ngủ dậy đọc báo mới biết được gọi lên U23 Việt Nam”

Hoàng Đức: “Tôi ngủ dậy đọc báo mới biết được gọi lên U23 Việt Nam”

“Tôi tình cờ ngủ dậy đọc báo thì mới biết mình được gọi lên U23 Việt Nam thuộc danh sách 3 cầu thủ q