Messi trở lại tập luyện, cùng PSG đấu Man City

Messi trở lại tập luyện, cùng PSG đấu Man City

Messi đã trở lại tập luyện cùng PSG sau khi bình phục các vấn đề nơi đầu gố, trước cuộc đụng độ Cham