Nóng: Bố Messi ra thông báo phản bác La Liga, khẳng định điều khoản giải phóng 700 triệu euro không có hiệu lực

Nóng: Bố Messi ra thông báo phản bác La Liga, khẳng định điều khoản giải phóng 700 triệu euro không có hiệu lực

Theo ESPN, tối 4/9, ông Jorge – bố và là người đại diện của Lionel Messi đã gửi một bức thư tới Javi