Liên tục 'vạ miệng', tương lai nào cho 'tiểu voi rừng' tại Chelsea?

Liên tục 'vạ miệng', tương lai nào cho 'tiểu voi rừng' tại Chelsea?

Romelu Lukaku tiếp tục lại có những phát biểu ‘đi vào lòng đất’ nhằm t&a