Lãnh đạo thành phố gặp CLB Cần Thơ tháo gỡ khoản nợ 10 tỉ đồng

Lãnh đạo thành phố gặp CLB Cần Thơ tháo gỡ khoản nợ 10 tỉ đồng

Cuộc khủng hoảng tài chính ở CLB Cần Thơ, với số tiền nợ lương, thưởng, lót tay, tiền ăn… lên đến