joel glazer

joel glazer

Ai đang sở hữu MU? Nhà Glazer là ai?【joel glazer】:Manchester United là một trong những đội bóng giàu