Tin chuyển nhượng ngày 24.7: Man United đồng ý cho mượn Ronaldo

Tin chuyển nhượng ngày 24.7: Man United đồng ý cho mượn Ronaldo

Man United đồng ý cho mượn RonaldoTheo The Mirror, Man United sẽ chỉ đồng ý đáp ứng nguyện vọng ra đ