Kình ngư Ánh Viên vô đối ở giải bơi bể 25m: Giành 17 HCV, phá 4 kỷ lục

Kình ngư Ánh Viên vô đối ở giải bơi bể 25m: Giành 17 HCV, phá 4 kỷ lục

Ánh Viêngiành tổng cộng 15 HCV, 1 HCB cá nhân và 2 HCV, 2 HCB đồng đội. Cô giúp đoàn Quân đội đứng n