Chelsea sẽ có chủ mới ngay tuần này

Chelsea sẽ có chủ mới ngay tuần này

3 bên tham gia thương vụ tỷ đô này gồm một liên minh do Sir Martin Broughton, cựu chủ tịch Liverpool