99% Man City nắm trong tay thương vụ “bom tấn” đầu tiên Hè này

99% Man City nắm trong tay thương vụ “bom tấn” đầu tiên Hè này

Qua đó, Manchester City đã gần như hoàn tất mọi thủ tục để đưa tiền vệ đang kho